Įeiti
Publikuota: 2017.10.31. Atnaujinta:

Nustatytos AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2018 metams


Komisija, įvertinusi AB „Amber Grid" pateiktus duomenis apie perdavimo sistemos naudotojų planuojamus užsakyti ilgalaikius pajėgumus 2018 m., nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutines ribas įleidimo ir išleidimo taškuose.

Vidutinės perdavimo kainos už pajėgumus viršutinė riba 2018 m. Lietuvos perdavimo sistemos vidaus naudotojams sieks 282,76 Eur/MWh/parą/metus (mažėja 32,97 proc., palyginus su 2017 m., – 421,81 Eur/MWh/para/metai).

Pagrindinės pokyčio priežastys:
• nustatytas 30,08 proc. mažesnis nei 2017 m. bendras sąnaudų lygis  dėl gautų didesnių pajamų už trumpalaikius pajėgumus bei 2014-2016 m. viršpelnio vertinimo;
• 2018 m. planuojami užsakyti ilgalaikiai pajėgumai vidiniame išleidimo taške, palyginus su 2017 m., mažėja 6,1 proc. ir sudaro 81 677 MWh/para/metai (2017 m. prognozuoti užsakyti pajėgumai buvo 87 024 MWh/para/metai);
• maksimalūs paros srautai 2018 m. planuojami 187 335 MWh/parą, t. y  9,4 proc. mažesni  nei 2017 m.  (206 873 MWh/parą), transportuotini dujų kiekiai 2018 m. planuojami 23 134 728 MWh/metus, t. y. 5  proc. didesni nei 2017 m. (22 033 173 MWh/metus).

Komisija AB „Amber Grid" 2018 m. nustatė 30,08 proc. mažesnį maksimalų leistiną pajamų lygį iš perdavimo veiklos – 28 578,31 tūkst. Eur (2017 m. 40 870,647tūkst. Eur), jis paskirstomas tarp įleidimo ir išleidimo taškų.

Lentelė. Perdavimo pajėgumų kainų viršutinių ribų palyginimas, 2017–2018 m.

 2018 m.2017 m.Pokytis, proc.
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose:
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo jungtimi Klaipėdoje, Eur/MWh/parą/metus32,9120,03*+64,3
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus32,9131,74+3,69
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus32,9131,74+3,69
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose:
• Išoriniuose išleidimo taškuose:            
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus40,68 36,02+12,94
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus64,77 56,73+14,17
• Vidiniame išleidimo taške, Eur/MWh/parą/metus282,76 421,81-32,97

* Iš viso suskaičiuota kaina šiame taške yra 32,91 Eur/MWh, tačiau, siekiant skatinti rinkos dalyvius naudotis SGD terminalu, ši kaina buvo taikoma ne iš karto – nuo 2016 m. ji didinama palaipsniui, kol iki 2018 m. pasieks numatytą lygį.

AB „Amber Grid" pagal Komisijos nustatytas kainų viršutines ribas suskaičiuos konkrečias gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas už pajėgumus, užsakomus kiekviename įleidimo ir išleidimo taške.  Jos bus patvirtintos Komisijai patikrinus, ar neviršijamos viršutinės ribos, nediskriminuojamos atskirų vartotojų grupės.

Komisija visas gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams dedamąsias suskaičiuos ir patvirtins iki 2017 m. lapkričio mėn. pabaigos. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams tvirtinami kas pusmetį.