Įeiti
Publikuota: 2017.10.30. Atnaujinta:

Patvirtintas 2018 m. elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetas


Komisija patvirtino 2018 m. elektros energetikos sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą, įvertinus ankstesnių laikotarpių neatitikimus – 122,782  mln. Eur, t. y. 16 proc. mažiau nei 2017 m. – 146,243 mln. Eur.

VIAP lėšų poreikis iš esmės mažėja Lietuvai įgyvendinus strateginį projektą – užbaigus elektros jungties su Švedija „NordBalt" statybas. Vyriausybė nėra priėmusi sprendimų dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties termofikacinėms elektrinėms ir elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo dėl valstybės energetinio saugumo, todėl patvirtintas 2018 m. biudžetas dar gali būti ne galutinis. Vyriausybei priėmus sprendimus, Komisija dėl to spręs papildomai.

Lentelė. VIAP lėšų biudžetas 2017 ir 2018 metais

VIAP paslauga

2017 m. poreikis, mln. EUR

2018 m. poreikis, mln. EUR2016 m. fakto ir plano neatitikimai (pagal pinigų srautą), mln. EUR2018m. biudžetas, įvertinus neatitikimus, mln. EUR
7.1 paslauga (AEI gamyba ir balansavimas)111,372114,217+3,028117,245
AEI gamyba103,875108,488+2,111110,599
AEI balansavimas (perdavimo tinkle)6,1244,500+0,5155,015
AEI balansavimas (skirstymo tinkle)1,3731,229+0,4021,631
7.2 paslauga (TEC gamyba)00-0,745-0,745
7.3 paslauga (LEG gamyba)00+5,4385,438
7.4 paslauga (LEG rezervai)34,308000
7.5 paslauga (VAE)0000
7.6 paslauga0000
7.7 paslauga (IAE)-0,004000
7.8 paslauga (AEI) gamintojų prijungimas0,1623,88503,885
7.9 paslauga (tinklų plėtra dėl AEI)-0,139-0,1230-0,123
Administravimas 0,162-0,0190,143
Išlaidų, susijusių su saulės elektrinių plėtojimu, kompensavimas0,035000
Lėšų likučio saugojimo rezultatas0000
Skolinimosi rezultatas0,050,034-0,166-0,132
Įplaukų neatitikimas 00-2,929-2,929
IŠ VISO:145,784118,175+4,607122,782


Komisija VIAP kainą diferencijuoja:

• gamintojams, gaminantiems elektros energiją ir ją vartojantiems savo reikmėms, – 1,095 ct/kWh be PVM (palyginus su nustatyta 2017 m. – 1,466  ct/kWh be PVM – mažėja 25,3 proc.);
• visiems likusiems vartotojams – 1,141 ct/kWh be PVM (palyginus su nustatyta 2017 m. – 1,386 ct/kWh be PVM – mažėja 17,7 proc. ).

VIAP kaina mažėja įvertinus planuojamą didesnį elektros energijos suvartojimą 2018 m.: prognozuojama, kad asmenų, termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pasigaminančių ir suvartojančių elektros energiją (taip pat ir asmenų, gaunančių elektros energiją tiesioginėmis linijomis), suvartojamas kiekis sudarys 531 421  MWh (2017 m. – 525 077 MWh), visų likusių vartotojų –10 248 782MWh (2017 m. – 9 995 426 MWh).

2018 m. VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių, taip pat VIAP lėšų administratoriaus veiklai.