Įeiti
Publikuota: 2017.10.30. Atnaujinta:

Nustatyta naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina 2018 metams


Nuo 2018 m. sausio 1 d. eksportuojant elektros energiją į trečiąsias šalis bus taikoma 5,72 Eur/MWh (be PVM) naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina (2017 m. – 5,23 Eur/MW be PVM).

Ši kaina taikoma nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kurie eksportuoja elektros energiją į trečiąsias šalis. Palyginus su dabar galiojančia, kaina didėja 9,4 proc., iš esmės tai lėmė prognozuojamas naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis apimties mažėjimas: AB „Litgrid" duomenimis, naudojimosi jungiamosiomis linijomis apimtis 2018 m. sudarys 131.500 MWh.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina nustatoma:
- atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;
- kai naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis (elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis) apimtis t-2 metais yra lygi nuliui,  naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį;
- į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (ITC) mechanizmą – jie įvertinami nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainą.

Primename, kad Lietuvoje naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina pradėta taikyti nuo 2016 m. kovo 1 d. Ši kaina nustatoma kasmet ateinantiems kalendoriniams metams.