Įeiti
Publikuota: 2017.10.30. Atnaujinta:

Nustatyta gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinė riba 2018 metams


Komisija AB „Klaipėdos nafta" nustatė 425,19 Eur/(MWh/parą/metus) gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinę ribą, kuri bus taikoma nuo 2018 m. sausio 1 d.

Skystinimo kainos viršutinė riba, palyginus su 2017 m. (361,84 Eur/(MWh/parą/metus)), didėja 17,51 proc. Iš esmės šį pokytį lėmė mažesni vartojimo pajėgumai, kurie, palyginti  su vartojimo pajėgumais, įtrauktais į 2017 m. skystinimo kainos viršutinę ribą, mažėja beveik penktadaliu.

AB „Klaipėdos nafta" skystinimo veiklai pajamų lygis mažėja 5,91 proc. – iki 63.779.663 Eur, nes dėl prognozuojamo valiutų kurso santykio pasikeitimo 2018 m., planuojamos mažesnės ilgalaikės nuomos sutartims nustatytos sąnaudos.

Gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinė riba naudojama gamtinių dujų skystinimo kainos pastoviajai ir kintamajai daliai nustatyti. Skystinimo kainos pastovioji dalis yra įskaičiuojama į tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie perdavimo kainos. Saugumo dedamoji taikoma reguliuojamiems šilumos ir elektros energijos gamintojams ir mokama nepriklausomai nuo gamtinių dujų įsigijimo šaltinio.