Įeiti
Publikuota: 2017.10.30. Atnaujinta:

UAB „Matuizų plytinė“ skirta bauda ir įpareigojimas pateikti privalomą informaciją


Atsižvelgiant į tai, kad reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Matuizų plytinė“ iki šiol nėra pateikęs  metinio ataskaitų rinkinio už 2016 metus su nepriklausomo audito išvada, Komisija bendrovei skyrė  820 Eur baudą ir įpareigojo per 2 mėn. šiuos duomenis pateikti.

Energetikos sektorių reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja reguliuojamus ūkio subjektus kiekvienais metais teikti metinių ataskaitų rinkinius su nepriklausomo audito išvada. Šie duomenys yra būtini Komisijai ekonominiams sprendimams priimti.