Įeiti
Publikuota: 2017.10.30. Atnaujinta:

Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2018 metams


Komisija, patikrinusi, ar AB „Litgrid" pateiktos diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti AB „Litgrid" patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2018 metams.

Komisija sprendimą dėl AB „Litgrid" perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2018 metams priėmė 2017 m. spalio 2 d. posėdyje – nustatė 0,619 ct/kWh PVM perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2018 metams –0,529 ct/kWh be PVM – nustatyta 2017 m. spalio 17 d. posėdyje.

Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2017–2018 metais

 

Kainos pavadinimas

 

Mato vnt.
Kaina (be PVM)
330-110 kV įtampoje ​35-6 kV įtampoje ​
Galiojančios nuo 2017 m. sausio 1 d.Siūloma nustatyti nuo 2018 m.
sausio 1 d.
Galiojančios nuo 2017 m. sausio 1 d.Siūloma nustatyti nuo 2018 m.
sausio 1 d.
Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina     
Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,6710,6180,729-
Sisteminių paslaugų kainact/kWh0,3930,5290,393-
Dvinaris tarifas     
Energijos dedamojict/kWh0,4290,3890,4680,427
Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui1,2911,2391,4011,349
Sisteminių paslaugų tarifasEUR/kW mėnesiui2,1763,0112,1763,011
Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1420,1420,1420,142
Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0710,0710,0710,071
Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalysct/kWh0,050,05--


Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2018 m. sausio 1 d.