Įeiti
Publikuota: 2017.10.30. Atnaujinta:

Elektros įrenginių prijungimas prie tinklo: ką turi žinoti vartotojas?


Įmokos dydis už elektros įrenginių prijungimą prie tinklo yra apskaičiuojamas pagal sutarties pasirašymo dieną galiojančius prijungimo įkainius. Taip nusprendė Komisija, išnagrinėjusi Kauno r. gyvenančio vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad elektros energijos skirstymo operatorius elektros įrenginių prijungimo prie tinklo įmoką apskaičiavo pagal sutarties pasirašymo dieną galiojusius prijungimo įkainius. Vartotojo manymu, jam turėjo būti pritaikyti tie įkainiai, kurie galiojo prašymo prijungti elektros įrenginius prie tinklo pateikimo dieną.  

Komisija, įvertinusi pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad konkreti elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo įmoka apskaičiuojama pagal sutarties pasirašymo dieną galiojančius įkainius, nepaisant to, kad  prašymo pateikimo dieną elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo įmoka jau buvo apskaičiuota pagal anksčiau galiojusius įkainius.

Šiuo atveju vartotojas pateikė prašymą, tačiau, suskaičiavus prijungimo įmoką, sutarties iš karto nepasirašė. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojui delsiant pasirašyti sutartį įsigaliojo nauji Komisijos patvirtinti prisijungimo įmokos tarifai, vartotojui buvo perskaičiuotas įmokos dydis.