Įeiti
Publikuota: 2017.10.17. Atnaujinta:

Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2018 metams


Komisija, įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" pateiktus duomenis apie prognozuojamas paslaugų pirkimo sąnaudas ir kiekį, nustatė elektros energijos sisteminių paslaugų kainą 2018 metams – 0,529 ct/kWh (2017 m. – 0,393 ct/kWh).

Perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid" informavo, kad 2017 m. spalio 6 d. įvyko tretinio aktyviosios galios rezervo aukcionas, kurio metu buvo išrinkti 2018 m. tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugas teiksiantys gamintojai – AB „Panevėžio energija", AB „Orlen Lietuva", UAB Kauno termofikacijos elektrinė ir AB „Lietuvos energijos gamyba". Atsižvelgiant į šio aukciono rezultatus buvo apskaičiuotos prognozuojamos paslaugos pirkimo sąnaudos.

Ateinantiems metams didesnė sisteminių paslaugų kaina suskaičiuota dėl išaugusių išlaidų gamtinių dujų vartojimo pajėgumams – anksčiau tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugai dėl naudojamos skirtingo kuro rūšies buvo priskirti mažesni gamtinių dujų vartojimo pajėgumai, taip pat kaštų augimą lemia tretinio galios rezervo paslaugos teikimui priskirtų naujų gamintojų kaštai.

Sisteminės paslaugos užtikrina elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo lygį (palaiko nustatytų ribų įtampą ir dažnį, reikiamas galios ir energetikos išteklių rezervą). Į sisteminių paslaugų kainas įtraukiamos aktyviosios galios pirminio, antrinio avarinio, tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos.

Primename, kad galutinis tarifas elektros energijos vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- tiekimo kainos.

Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2018 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d.