Įeiti
Publikuota: 2017.10.17. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2017 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2017 m. II ketvirtį (atsisiųskite).

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2017 m. II ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2017 m. II ketv. siekė 123,41, Eur/tne, t.y. buvo 9,9 proc. mažesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2017 m. II ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 124,78 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2016 m. laikotarpio kaina, didėjo 1,5 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 120,17 Eur/tne, t. y. buvo 3,7 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 10,1 proc. didesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2017 m. II ketv. energijos išteklių biržoje sudarytas 921 biokuro pirkimo–pardavimo sandoris, kurių bendras kiekis siekė 69478 tne. Palyginti su 2016 m. II ketv., sudarytų sandorių kiekis (tne) išaugo neženkliai (1,6 proc.);
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 89,9 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 81 182,45 tne biokuro už 10 129,57 tūkst. Eur – 9,7 proc. daugiau nei 2016 II ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (81,9 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2017 m. II ketv. tai sudarė 98,1 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje stebimas dalyvių skaičiaus mažėjimas: palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., šių metų antrąjį ketvirtį rinkoje veikė 13,5 proc. mažiau dalyvių – 53 pirkėjai ir 94 pardavėjai (iš viso 147);
• mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2016 m. II ketv. vienas tiekėjas, užėmęs daugiau nei 17 proc. rinkos, 2017 m. II ketv. užėmė 14,8 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 40,82 proc. rinkos;
• stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 568,99.

 


* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.