Įeiti
Publikuota: 2017.10.16. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2018 metams


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų, vartotojų poreikius atitinkantį elektros energijos skirstymo sistemos funkcionavimą, 2018 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatė:
0,798 ct/kWh be PVM elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinę ribą (2017 m. – 0,830 ct/kWh be PVM);
1,716 ct/kWh be PVM – žemos įtampos tinklais (2017 m. –1,655 ct/kWh be PVM).

Elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba, palyginus su 2017 m.,  mažėja 3,9 proc., žemos įtampos tinklais – didėja 3,7 proc. AB „Energijos skirstymo operatorius" skirstymo veiklos pajamų pokyčiams didžiausią įtaką turėjo korekcija dėl 2014–2015 m. laikotarpiu susidariusios investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, taip pat dėl sąnaudų technologinėms reikmėms, veiklos sąnaudų bei kapitalo kaštų pasikeitimų.

Komisija, nustatydama elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutines ribas, užtikrina, kad vartotojai mokėtų tik už efektyviai įgyvendintas investicijas, reikalingas patikimam ir saugiam sistemos veikimui. AB „Energijos skirstymo operatorius" 2018 m. nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų vidutinės įtampos tinklais sudaro 75,642 mln. Eur (2017 m. – 77,984 mln. Eur), žemos įtampos tinklais – 108,801 mln. Eur (2017 m. – 103,873 mln. Eur).

Elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.

Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2018 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d.