Įeiti
Publikuota: 2017.10.16. Atnaujinta:

Mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatytos kainų viršutinės ribos 2018 metams


Komisija, įvertinusi mažųjų elektros energijos skirstymo įmonių – AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, UAB „E Tinklas“ ir UAB „Dirbtinis pluoštas“ – pateiktus duomenis, nustatė elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas 2018 metams.

Lentelė. Elektros energijos skirstymo įmonių teikiamų paslaugų kainų viršutinės ribos, ct/kWh (be PVM)

Įmonės pavadinimasVidutinė įtampa, ct/kWh ​ ​Žema įtampa, ct/kWh ​ ​Visuomeninio tiekimo paslauga, ct/kWh ​ ​
 2018 m.2017 m.Pokytis, proc.2018 m.2017 m.Pokytis, proc.2018 m.2017 m.Pokytis, proc.
AB „Achema"---0,620,620 proc.---
AB „Lifosa" 2,932,708,49 proc. 8,226,1333,96 proc.---
AB „Akmenės cementas"1,581,64-3,94 proc.1,103,17-65,44 proc.---
UAB „E Tinklas"2,131,9111,77 proc.1,361,50-9,39 proc.---
UAB „Dirbtinis pluoštas"0,67 0,644,69 proc.0,720,95-24,21 proc.0,330,35-5,71 proc.


Elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų pokyčių veiksniai:
- kintantys persiunčiamos elektros energijos kiekiai;
- infliacija;
- prognozuojamas BVP augimas;
- investicijų grąžos, viršijančios Komisijos leistiną dydį už 2015-2016 m.,  nustatymas.

Elektros energijos skirstymo įmonės pagal Komisijos nustatytas kainų viršutines ribas suskaičiuos ir išdiferencijuos tarifus pagal atskiras vartotojų grupes. Komisijai juos patikrinus, bus patvirtinti galutiniai tarifai vartotojams. Nauji tarifai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d., jie bus taikomi nuo 2018 m. sausio 1 d.