Įeiti
Publikuota: 2017.10.16. Atnaujinta:

Mažėja elektros energijos rinkos kaina


Komisija, įvertinusi praėjusių 12 mėnesių biržoje susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą, pagalbiniais instrumentais bei dvišalėmis sutartimis suprekiautos elektros energijos kiekius ir kainas, nustatė 3,613 ct/kWh elektros energijos rinkos kainą 2018 metams (2017 m. – 3,83 ct/kWh).

Didžiausią įtaką, įvertinus elektros energijos biržoje suprekiautus elektros energijos kiekius, kainos pokyčiui turėjo dėl naujų jungčių – „NordBalt" su Švedija ir „LitPol Link" su Lenkija – susiformavusi mažesnė elektros energijos kaina biržoje. 

Ateinantiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina bus naudojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetui suformuoti.

Nustatant elektros energijos rinkos kainą 2018 metams kaip svertinis vidurkis buvo naudojama:
- elektros energijos biržoje suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos (82 proc. įtaka);
- šalia biržos pagal tiesiogines dvišales sutartis suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos (18 proc. įtaka);
- pagalbiniais instrumentais suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos (0 proc. įtaka).

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš šių pagrindinių komponenčių:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- tiekimo kainos.

Primename, kad Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2018 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d.