Įeiti
Publikuota: 2017.10.16. Atnaujinta:

Keičiasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika


Komisija, atsižvelgusi į atliktą geriamojo vandens nuostolių, susidarančių daugiabučiuose namuose dėl apskaitos prietaisų paklaidų, analizę – nustatyta, kokie nuostoliai pagrįstai gali būti įskaičiuojami į geriamojo vandens teikimo kainą vartotojams, pakoregavo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką.

Esminiai pasikeitimai:
• leistini geriamojo vandens nuostoliai daugiabučių namų tinkluose, susidarantys dėl apskaitos prietaisų paklaidų, atsirandančių tarp įrengtų įvadinių daugiabučių namų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų butuose, negalės viršyti 2 proc. (dabar yra 10 proc.) ūkio subjektams šis pasikeitimas bus taikomas nustatant naujas bazines paslaugų kainas;
• geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkytojai ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki nustatytų bazinių ar perskaičiuotų bazinių kainų galiojimo pabaigos turės pateikti Komisijai bazinių ir perskaičiuotų bazinių kainų projektą – dabar šis terminas yra 4 mėnesiai;
• nustatant darbo užmokesčio fondą, bus atsižvelgiama į Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį ateinantį ataskaitinį laikotarpį;
• geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, informuodami Komisiją apie savivaldybių sprendimus dėl konkrečių kainų, papildomai turės teikti duomenis apie abonentams (juridiniams asmenims) taikomas diferencijuotas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainas.

Pasikeitimai įsigalios 2017 m. gruodžio 1 d.