Įeiti
Publikuota: 2017.10.16. Atnaujinta:

UAB „NOMINUS“ atnaujinta nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencija


Komisija, atsižvelgdama į UAB „NOMINUS“ pateiktą prašymą, atnaujino bendrovei sustabdytos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos licencijos galiojimą.

Nuo 2010 m lapkričio 5 d. veiklą vykdančios UAB „NOMINUS“ licencija sustabdyta 2015 m. liepos 1 d. pačios bendrovės prašymu.

Primename, kad ūkio subjektai, nusprendę sustabdyti veiklą, turi kreiptis į Komisiją dėl licencijos galiojimo sustabdymo. Nusprendus veiklą atnaujinti, Komisija atnaujina licencijos galiojimą, o nusprendus nevykdyti veiklos – ją panaikina. Ūkio subjektui ilgiau nei 3 metus nevykdant veiklos ir neteikiant privalomos informacijos, Komisija gali inicijuoti licencijos galiojimo sustabdymą.