Įeiti
Publikuota: 2017.10.12. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl gamtinių dujų įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo


Komisija, siekdama mažinti administracinę naštą gamtinių dujų sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams – supaprastinti ir suvienodinti informacijos teikimo reikalavimus, teikia viešajai konsultacijai šių teisės aktų pakeitimus:

Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo;

Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo;

Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai;

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių.

Patvirtinus pakeitimus, energetikos įmonės Komisijai periodines ataskaitas ir kitą informaciją operatyviai teiks per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS). Planuojama, kad pakeitimai įsigalios iki 2018 m. sausio 1 d.

PROJEKTAI paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. spalio 26 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".