Įeiti
Publikuota: 2017.10.05. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimo


Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“, atsižvelgdama į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl gamtinių dujų balansavimo, pakoregavo šiuo metu rinkos dalyviams taikomas gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles – Komisija šį pakeitimą teikia viešajai konsultacijai.

Esminis pasikeitimas: ribinė balansavimo dujų pirkimo/pardavimo kaina bus nustatoma remiantis gamtinių dujų biržos kaina, o ne pagal kainą, už kurią perdavimo sistemos operatorius per balansavimo laikotarpį nupirko ir (ar) pardavė dujas pagal dvišalę pirkimo–pardavimo sutartį, kaip yra dabar. Taip pat numatyta, kad nustatant ribinę balansavimo dujų pirkimo/pardavimo kainą, papildomai bus galima ją koreguoti 10 proc.

Šie pakeitimai sudarys galimybes rinkos dalyviams efektyviau balansuoti įsigyjamą/parduodamą gamtinių dujų kiekį.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. spalio 30 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".