Įeiti
Publikuota: 2017.01.27. Atnaujinta:

Reguliuojamiems ūkio subjektams – įpareigojimai viešai skelbti privalomą informaciją


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), siekdama užtikrinti šilumos sektoriuje veikiančių reguliuojamų ūkio subjektų – šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) – veiklos skaidrumą ir viešumą, atliko privalomos skelbti informacijos analizę.

Patikrinusi 40 šilumos tiekėjų, 20 reguliuojamų NŠG ir 1 karšto vandens tiekėjo (atskirai karšto vandens tiekimo veiklą vykdantis ūkio subjektas yra tik vienas) viešai skelbiamą informaciją, Komisija konstatavo, kad UAB „Palangos šilumos tinklai“ ir UAB „Matuizų plytinė“ skelbia ne visą privalomą informaciją. Nebuvo skelbiama su reguliuojama veikla susijusi informacija.

Ūkio subjektai Komisijos nurodytus pažeidimus turi ištaisyti per 20 kalendorinių dienų ir apie atliktus veiksmus informuoti Komisiją. To nepadarius, Komisija, kaip numato Energetikos įstatymas, gali inicijuoti sankcijos skyrimo procedūrą ir skirti baudą nuo 289 Eur iki 0,5 procento energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.