Įeiti
Publikuota: 2017.01.27. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba“ investicijų projektą


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), įvertinusi AB „Lietuvos energijos gamyba“ planuojamus atlikti Obenių sklypo susitvarkymo darbus, priėmė sprendimą derinti pateiktą investicijų projektą. Visi darbai bus atliekami bendrovės lėšomis.

AB „Lietuvos energijos gamyba“ Obenių sklype nuo Lietuvos elektrinės statybos pradžios šalino gamybos metu susidarančias atliekas (vandens valymo įrenginių, katilų ir regeneratyvinių oro šildytuvų praplovimo atliekas, mazuto pelenus, sulfitą ir kt.). Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo įpareigojimą, AB „Lietuvos energijos gamyba“ sutvarkys ir rekultivuos mineralinių medžiagų bei nuotekų teritoriją ir sandėliuos teritorijoje esančias mineralines medžiagas.

Planuojama, kad Obenių sklypas bus visiškai sutvarkytas iki 2018 m. pabaigos.

Investicijų projekto įtaka reguliuojamų paslaugų kainoms bus įvertinta nustatant AB „Lietuvos energijos gamyba“ paslaugų kainas.