Įeiti
Publikuota: 2017.01.19. Atnaujinta:

Pakartotinai įvertintas šilumos tiekėjų finansinis pajėgumas


Komisija, atsižvelgdama į šilumos tiekimo įmonių 2015 m. finansinio pajėgumo vertinimo rezultatus, atliko pakartotinį UAB „Plungės šilumos tinklai“ ir UAB Ignalinos šilumos tinklų finansinio pajėgumo vertinimą ir konstatavo, kad jis yra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.

Primename, kad Komisija 2016 m. spalio 14 d. posėdyje nustatė, kad šių bendrovių bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Komisijos nustatyta žemutinė reikšmė ir įpareigojo minėtus šilumos tiekėjus pažeidimus pašalinti per 30 kalendorinių dienų.  

Komisija reguliuojamų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau kaip kartą per metus, tai leidžia užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas.