Įeiti
Publikuota: 2017.01.19. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainas Ignalinos vartotojams


Ignalinos r. savivaldybės tarybai per nustatytą 30 dienų terminą nepašalinus Komisijos nustatytų pažeidimų dėl UAB Ignalinos šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų penktiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija jas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2017 m. vasario 1 d.

Komisija 2016 m. lapkričio 28 d. posėdyje konstatavo, kad Ignalinos r. savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos UAB Ignalinos šilumos tinklų šilumos kainos dedamosios neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintos pagrindinės nuostatos, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Primename, kad Komisijos vienašališkai nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja tol, kol ištaisomas pažeidimas, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių. 2017 m. tai pirmas šilumos tiekėjas, kurio paslaugų kainos nustatytos vienašališku sprendimu. 2016 m. Komisija iš viso priėmė 8 sprendimus dėl vienašališko šilumos kainų nustatymo, 2015 m. – 11. 

Teisė vienašališkai nustatyti šilumos kainų dedamąsias Komisijai įtvirtinta Šilumos ūkio įstatyme, taip siekiama užtikrinti, kad vartotojai už šilumą mokėtų realiai šilumos tiekėjo patiriamomis sąnaudomis.