Įeiti
Publikuota: 2017.01.19. Atnaujinta:

Druskininkų vartotojams šilumos kainos nustatytos su pažeidimais


Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad kainos nustatytos nesilaikant Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos vartotojams turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Perskaičiuojant UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias buvo neteisingai įvertintas pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimas, t. y. nustatytas ir faktiškai pagamintas bei realizuotas šilumos kiekis, investicijų grąžos pokytis, taip pat įtaka šilumos kainai dėl įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų. 

Savivaldybių tarybos – šiuo atveju Druskininkų savivaldybė – turi 30 kalendorinių dienų terminą Komisijos konstatuotiems pažeidimams pašalinti. To nepadarius, Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę Komisijai vienašališku sprendimu nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.