Įeiti
Publikuota: 2017-01-13. Atnaujinta:

Patvirtinta Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika


Komisija, įgyvendindama ES reikalavimus dėl bendros regioninės elektros energijos rinkos kūrimo, patvirtino Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodiką. Pagal šią metodiką yra teikiami gamybos ir apkrovų duomenys, kurie yra reikalingi skaičiuojant pralaidumus tarp atskirų sistemų (šalių).

Patvirtinta Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika įpareigoja atsakingus elektros energijos rinkos subjektus, kurių sąrašas bus paskelbtas perdavimų sistemų operatorių per 2 mėn. nuo metodikos patvirtinimo, teikti su generavimo šaltinių ir apkrovos įrenginių techninėmis charakteristikomis, eksploatacine parengtimi susijusius duomenis, informaciją apie generavimo šaltinių darbo grafiką, apkrovos paskirstymą perdavimo sistemos operatoriui.

ES nacionalinių reguliavimo institucijų sprendimas dėl Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodikos buvo priimtas 2016 m. spalio 28 d. vykusiame Energetikos reguliuotojų forume. Pagal ES teisės aktus, kiekviena reguliavimo agentūra turi patvirtinti perdavimo sistemos operatorių ir rinkos operatorių parengtas nuostatas bei sąlygas (arba metodikas) nacionaliniu lygmeniu per šešis mėnesius, t. y. Komisija, Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui AB „Litgrid" pateikus Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodiką, ją turėjo patvirtinti ne vėliau nei iki 2017 m. sausio 12 d.

Oficiali Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodikos versija yra parengta anglų kalba, kiekviena šalis yra atsakinga, kad šis teisės aktas būtų išverstas į valstybinę kalbą ir patvirtintas nacionaliniu lygmeniu.  

Pažymime,, kad Komisija aktyviai dalyvauja kuriant bendrą regioninę elektros energijos rinką, įskaitant ir įvairių bendrų teisės aktų kūrimą bei įgyvendinimą. Artimiausiu metu planuojama patvirtinti Bendro tinko modelio ir Perkrovos pajamų paskirstymo metodikas.