Įeiti
Publikuota: 2017.01.13. Atnaujinta:

Komisija išnagrinėjo vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą


Komisija, išnagrinėjusi tarp vartotojo V. Ž. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ kilusį ginčą dėl elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo, nepripažino, kad elektros tinklo tiesimo iki vartotojo objekto sąnaudas turi padengti operatorius.

Vartotojo Komisijai pateiktame prašyme nurodyta, kad kreipusis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl elektros energijos tiekimo atnaujinimo į jam priklausantį objektą, buvo išduotos naujo vartotojo prijungimo sąlygos. Tačiau vartotojas teigia, kad į jam priklausantį objektą anksčiau buvo tiekiama elektra, todėl skirstymo sistemos operatorius jį nepagrįstai laiko nauju vartotoju ir esą tokiais veiksmais nori atnaujinti visą elektros liniją.

Visgi, Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nerado pagrįstų įrodymų, kad vartotojo elektros įrenginiai anksčiau buvo prijungti prie skirstomojo tinklo, o atsižvelgiant į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pateiktą informaciją, esama elektros linija atitinka elektros tinklui keliamus reikalavimus, todėl nėra reikalinga ją atnaujinti. Tokiu atveju skirstomojo tinklo operatorius yra teisus, laikydamas vartotoją naujai besijungiančiu ir taikydamas naujiems vartotojams keliamus reikalavimus ir tvarką bei atitinkamai apskaičiuodamas prijungimo įmoką, kad būtų padengtos faktinės elektros energijos linijos tiesimo, t. y. naujo vartotojo prijungimo, sąnaudos.