Įeiti
Publikuota: 2017-01-12. Atnaujinta:

Simno vartotojams suderintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi Alytaus r. savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ 2014 m. faktines sąnaudas, nepripažino 29 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų reguliuojamai veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,93 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.  

Alytaus r. savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,57 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisijos suderintos Alytaus r. savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Alytaus r. savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Bendrovė dirba nuostolingai: 2014 m., vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, patyrė 113,3 tūkst. Eur nuostolių, 2015 m. –  139,5 tūkst. Eur nuostolių.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 27 proc. Alytaus r. savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 17,9 proc. 91,4 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus (likusi dalis vartotojų gauna geriamąją vandenį, kuriame geležis viršija nustatytą normą – ši problema bus išspręsta iki 2019 m. atnaujinus vandens gerinimo įrenginius), 94 proc. nuotekų yra išvaloma iki nustatytų kokybės parametrų.  

2010–2013 m. bendrovė naujai įrengė 9 vandens gręžinius, 6 nugeležinimo įrenginius (Krokialaukio, Butrimonių miesteliuose, Ąžuolinių, Alovės, Verebiejų, Praniūnų, Vankiškių, Norgėliškių, Santaikos, Mikalavės kaimuose), buvo nutiesta 5,83 km vandentiekio tinklų Simno mieste, Norgėliškių, Praniūnų ir Ąžuolinių  kaimuose (prisijungė 163 vartotojai), 3,38 km nuotekų tinklų Simno mieste, Ąžuolinių ir Alovės kaimuose (prisijungė 77 vartotojai). 2015 m. Daugų mieste buvo paklota 6,978 km vandentiekio ir 7,599 km nuotekų tinklų, renovuoti  valymo įrenginiai, pastatytos 6 nuotekų perpumpavimo siurblinės, suteikta galimybė 302 būstams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų. Bendra projekto vertė sudaro 4 022,9 tūkst. Eur, iš jos didžioji dalis – 3 800,4 tūkst. Eur – finansuota ES paramos lėšomis.

Iki 2020 m. Alytaus r. savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ į vandentvarkos ūkį ketina investuoti beveik 4,3 mln. Eur, daugiau nei pusė darbams reikalingų lėšų ketinama finansuoti iš ES paramos fondų. Daugiausia lėšų planuojama skirti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Krokialaukyje, kur bus pastatyti nauji valymo įrenginiai, nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo bei nuotekų tinklų prisijungti 42 naujiems vartotojams, dar 206 vartotoji galės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

2014 m. Alytaus r. savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ realizavo 201 tūkst. m³ vandens ir priklauso V vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus).

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.