Įeiti
Publikuota: 2017.01.05. Atnaujinta:

Kodėl vartotojai turi mokėti pardavimo kainą vandens tiekėjui?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo P. M. ir UAB „Vilniaus vandenys“ ginčą dėl pardavimo kainos (abonentinio mokesčio) pagrįstumo, pripažino, kad, vartotojui nesudarius rašytinės sutarties su vandens tiekėju, tai nepanaikina  pareigos kiekvieną mėnesį mokėti nustatytą pardavimo kainą už paslaugos teikimą.

Vartotojo teigimu, UAB „Vilniaus vandenys“ planine tvarka jam priklausančiame individualiame name pakeitė geriamojo vandens apskaitos prietaisą ir pradėjo taikyti pardavimo kainą (abonentinį mokestį). Šis mokestis, vartotojo teigimu, yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes jis nėra sudaręs rašytinės sutarties, todėl sutartinius santykius reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinės sąlygos, kuriose nėra įtvirtinta pareiga mokėti pardavimo kainą.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, nustatė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ pagrįstai reikalauja mokėti pardavimo kainą: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme įtvirtinta, kad net ir tuo atveju, jei vartotojas nėra pasirašęs sutarties dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, tačiau jam tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos, atitinkamai kyla pareiga atsiskaityti su paslaugos teikėju ir padengti būtinąsias veiklos sąnaudas.

Primename, kad pardavimo kainoje, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, įskaičiuojamos pardavimo tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, sutarčių sudarymo, sąskaitų parengimo ir pateikimo, pardavimo tarnybos ilgalaikio turto nusidėvėjimo, transporto, kuro, ryšio paslaugų, elektros energijos, apskaitos prietaiso metrologinės patikros, priežiūros, jo nusidėvėjimo sąnaudos.