Įeiti
Publikuota: 2017.01.05. Atnaujinta:

Elektros energijos skirstymo operatorius įpareigotas laikytis sutartinių įsipareigojimų ir perskaičiuoti prijungimo įmoką


Komisija išnagrinėjo tarp vartotojo R. D. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ kilusį ginčą dėl elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ir priėmė sprendimą įpareigoti operatorių kaip įmanoma greičiau užbaigti prijungimo darbus – prijungti vartotojo elektros įrenginius prie skirstomojo tinklo, taip pat iš naujo perskaičiuoti prijungimo įmokos dydį.

Vartotojas nurodė, kad kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl elektros įrenginių prijungimo ir sumokėjo sutartyje nustatytą prijungimo įmoką, tačiau operatorius per sutartyje numatytą 180 dienų terminą darbų neatliko. Vartotojas taip pat nurodė, kad buvo pateikęs prašymą atliekant prijungimo darbus apskaitos spintą įrengti arčiau daugiabučio namo.

Komisija, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, nustatė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliko dalį elektros įrenginių prijungimo darbų, numatytų sutartyje, tačiau vartotojo elektros įrenginiai vis dar nėra prijungti prie skirstomojo tinklo – tai bendrovė įpareigota padaryti nedelsdama, kai tik vartotojas įrengs vidaus elektros tinklą ir pateiks Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą, kad vartotojo elektros įrenginių techninė būklė atitinka numatytus reikalavimus. Primename, kad elektros įrenginių prijungimas prie skirstomojo tinklo yra baigtas tada, kai įrengiamas elektros apskaitos prietaisas.

Be to, Komisija įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuoti prijungimo įmoką, kurią vartotojas jau yra sumokėjęs: įvertinus tai, kad buvo pakeista apskaitos spintos įrengimo vieta ir dėl to sumažėjo prijungimui tiesiamo elektros tinklo ilgis, vartotojas turėtų mokėti mažesnę įmoką už tiesiamą elektros tinklą.