Įeiti
Publikuota: 2017.01.03. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Fortum Joniškio energija“ investicijos


UAB „Fortum Joniškio energija" 2015 m. rekonstravus centralizuotus šilumos teikimo tinklus ir centrinę katilinę – įrengtas naujas 2 MW biokuro katilas, Komisija suderino faktinę darbų sumą: tinklų rekonstrukcijos vertė sudaro 387,7 tūkst. Eur (pirminė suderinta suma – 121,64 tūkst. Eur), katilinės rekonstrukcijos – 716,1 tūkst. Eur (pirminė suderinta suma – 521,32 tūkst. Eur).

Projektams įgyvendinti buvo pasinaudota ES struktūrinių fondų paramos lėšomis: centralizuotų šilumos tinklų rekonstrukcijai skirta 45 proc., katilinės rekonstrukcijai – 43 proc. reikalingos sumos.  

UAB „Fortum Joniškio energija" šilumos tiekimo trasas rekonstravo Joniškio miesto centrinėje dalyje – iš viso pakeistos 1559,4 m ilgio susidėvėjusios šilumos tiekimo trasos, tai leis sumažinti patiriamus šilumos nuostolius – apie 197 MWh per metus. Centrinėje katilinėje susidėvėjusį 6,6 MW galios dujinį vandens šildymo katilą pakeitus nauju – 2 MW galios biokuro vandens šildymo katilu su  0,2 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu, šilumos kaina vartotojams, preliminariais skaičiavimais, mažės 0,394 ct/kWh.

Komisija taip pat suderino UAB „Fortum Joniškio energija" planuojamą atlikti šilumos tiekimo trasos Gutaučių k. centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje rekonstrukciją, kurios bendra vertė sudarys 69 tūkst. Eur. Pusė šiai investicijai reikalingų lėšų numatoma finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Iš viso numatyta pakeisti 424 m ilgio susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas, tai leis sumažinti šilumos tiekimo trasose patiriamus nuostolius – apie 79 MWh per metus.