Įeiti
Publikuota: 2017.01.03. Atnaujinta:

Suderintas 20-tas vartotojų parengtas individualus šilumos paskirstymo metodas


Komisija, įvertinusi Šiaulių daugiabučio namo gyventojų parengtą individualų šilumos paskirstymo metodą, t. y. patikrinusi, ar jis atitinka pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, nepažeidžia kitų vartotojų interesų bei neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, priėmė sprendimą jį derinti. Tai jau 20-tas vartotojų parengtas ir Komisijos suderintas individualus šilumos paskirstymo metodas.

Šį šilumos paskirstymo metodą gali pasirinkti ir kiti vartotojai, jeigu pastato butuose įrengti kompaktiniai šilumos punktai su individualia šilumos apskaita (buitiniai šilumos skaitikliai apskaito šilumos kiekį naudingajam plotui šildyti ir karštam vandeniui ruošti), o pastato šildymo sistemoje įrengtas papildomas šilumos šaltinis – šilumos siurblys, kurio pagamintas šilumos kiekis apskaitomas atskiru šilumos skaitikliu. Suderintas metodas reglamentuoja centralizuotai patiekto ir pastato įvadiniu šilumos skaitikliu išmatuoto šilumos kiekio paskirstymą, įvertinant aplinkybę, kad pastate papildomai vartojama šilumos siurbliu pagaminta šiluma ir buitiniai šilumos skaitikliai apskaito abiejų šilumos šaltinių šilumos kiekį.

Primename, kad Šilumos ūkio įstatyme vartotojams įtvirtinta galimybė pasirinkti, kaip bus paskirstoma jų pastate suvartojama šiluma: Komisija yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo būdų, kurie skirti tipinėms šildymo, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemoms. Taip pat vartotojai gali patys parengti ir pateikti derinti Komisijai individualų šilumos paskirstymo metodą.

Vartotojams nepasinaudojus galimybe parengti individualų šilumos paskirstymo metodą ar pasirinkti iš Komisijos rekomenduojamų, šilumos tiekėjas pats parenka šilumos paskirstymo metodą pagal konkretaus pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus ir kitas sąlygas.