Įeiti
Publikuota: 2017.01.03. Atnaujinta:

Komisija konstatavo, kad Kaišiadorių vartotojams šilumos kaina nustatyta su pažeidimais


Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad kainos nustatytos nesilaikant Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos vartotojams turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Perskaičiuojant UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainos dedamąsias buvo neteisingai įvertintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, investicijų grąžos pokytis, taip pat įtaka šilumos kainai dėl įskaitytų bei faktiškai patirtų kuro sąnaudų skirtumo, bei nesumažinta turto vertė ir su ja susijusios sąnaudos dėl gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus pajamų.

Kaišiadorių rajono savivaldybei numatytas 30 kalendorinių dienų terminas Komisijos konstatuotiems pažeidimams pašalinti. To nepadarius, Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę Komisijai vienašališku sprendimu nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Primename, kad 2016 m. Komisija iš viso priėmė 8 sprendimus dėl vienašališko šilumos kainų nustatymo, 2015 m. – 11.