Įeiti
Publikuota: 2017.01.03. Atnaujinta:

Komisija konstatavo UAB „GA Joniškis“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus


Komisija, įvertinusi UAB „GA Joniškis“ perskaičiuotas šilumos (gamybos) kainas antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad jos nustatytos pažeidžiant Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimus, įpareigojančius šilumos kainą grįsti būtinosiomis veiklos sąnaudomis.

UAB „GA Joniškis“ neteisingai apskaitė skirtumą tarp pagaminto ir parduoto šilumos kiekio, taip pat buvo neteisingai įvertinas sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui.

UAB „GA Joniškis“ per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę jas nustatyti vienašališku sprendimu.

UAB „GA Joniškis“ yra nepriklausomas reguliuojamas šilumos gamintojas – šiluma tiekiama į UAB „Fortum Joniškio energija“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklus.