Įeiti
Publikuota: 2017.09.29. Atnaujinta:

UAB Kauno termofikacijos elektrinei bus išmokėta mažiau VIAP lėšų


​Komisija, įvertinusi UAB Kauno termofikacijos elektrinės atlikto neplaninio patikrinimo rezultatus, nustatė, kad bendrovei už 2015 metų gruodžio mėn. pagamintą remtiną elektros energiją bus išmokėta 160 544,8 Eur VIAP lėšų, vietoj anksčiau numatytos 905 533,8 Eur sumos.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinė 2015 m. pirmumo tvarka neįsigijo dujų iš SGD terminalo ir kryžminiu būdu subsidijavo reguliuojamas šilumos bei elektros energijos gamybos veiklas.

Primename, kad bendrovė 2015 m. sunaudojo 143 355,26 MWh arba 56,79 proc. priskirto 252 392 MWh SGD terminalo būtinojo gamtinių dujų kiekio, o likusią dalį dujų įsigijo iš Rusijos akcinės bendrovės „Gazprom“. Komisija neplaninio patikrinimo metu nustatė, kad bendrovė iš AB „Gazprom“ pirktas pigesnes dujas išskirtinai priskyrė šilumos gamybai, brangesnes, įsigytas iš SGD terminalo, – remiamai per VIAP biudžetą elektros gamybai.

Už VIAP lėšų paskirstymą ir administravimą atsakinga UAB „Baltpool“.