Įeiti
Publikuota: 2017.09.29. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Akmenės vandenys“ bazines paslaugų kainas


​Komisija, įvertinusi UAB „Akmenės vandenys“ 2015 m. faktines sąnaudas, suskaičiavo 24,32 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,18 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

1 pav. UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams,
perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

1-pav-l.png

Šaltinis – Komisija.

Komisija taip pat nustatė UAB „Akmenės vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams – 0,12 Eur/m3. Bendrovė planuoja, kad šia paslauga naudosis 59 abonentai, numatomas per metus surinkti paviršinių nuotekų kiekis – 316,2 tūkst. m3.

Komisijos suderintos kainos įsigalios jas patvirtinus Akmenės r. savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių arba Komisija kainas gali nustatyti vienašališkai. UAB „Akmenės vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,34 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi 92,6 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 88,7 proc. Akmenės r. savivaldybės gyventojų. 17,7 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normų reikalavimus, 82,3 proc. – nustatytas didesnis drumstumas, geležies kiekis ir kt. Bendrovė iki 2018 m. pabaigos numačiusi įrengti vandens gerinimo įrenginius Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose, Papilės ir Kruopių miesteliuose, Agluonų bei Sabaliauskų kaimuose ir tiekti 100 proc. kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

UAB „Akmenės vandenys“ 2013–2015 m. į vandentvarkos ūkį investavo 13,6 mln. Eur, iš jų 10,9 mln. Eur sudaro ES paramos lėšos. Bendrovė paklojo 32,1 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 512 būstų), 41,7 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 881 būstui), pastatyta 19 nuotekų siurblinių.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba taip pat buvo vykdoma Akmenės ir Ventos miestuose, Papilės miestelyje bei Alkiškių kaime, rekonstruoti valymo įrenginiai Naujojoje Akmenėje, Daubiškių ir Kairiškių miesteliuose, pastatytos/renovuotos nuotekų siurblinės Akmenės ir Ventos miestuose bei Papilės miestelyje.

2016–2018 m. į vandentvarkos ūkį iš viso planuojama investuoti beveik 2,5 mln. Eur, iš jų 1,2 mln. Eur sudarys ES paramos lėšos. Bendrovė ketina pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius Akmenės mieste, Papilės ir Kruopių mieteliuose, Gaudžiočių, Agluonų bei Sabliauskių kaimuose, nuotekų valymo įrenginius Agluonų ir Sabliauskių kaimuose, įrengti vandens gręžinius Raudonskardžio ir Dabikinės kaimuose, rekonstruoti nuotekų tinklus ir kt.

2015 m. UAB „Akmenės vandenys“ realizavo 441 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2015 m. patyrė 99,59 tūkst. Eur nuostolio, 2016 m. – 12,58 tūkst. Eur.