Įeiti
Publikuota: 2017.09.29. Atnaujinta:

Eišiškių vartotojai mažiau mokės už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą


Komisija, įvertinusi UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ ataskaitinio laikotarpio faktines sąnaudas ir 2015 m. įvykdytas investicijas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas – vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualių gyvenamųjų namų įvaduose, bus taikoma 1,23 Eur/m3 (be PVM) kaina, t. y. 11 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia.

1 pav. UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas individualių gyvenamųjų namų įvaduose (be PVM)

1pav.png

Šaltinis – Komisija.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina vartotojams keičiasi dėl sumažėjusios vandens realizacijos, išaugusio nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio bei mažesnių taršos mokesčio sąnaudų.

UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 0,92 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Šalčininkų r. savivaldybės tarybai. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą tai padaryti per 30 kalendorinių dienų arba Komisija kainas gali nustatyti vienašališkai.

Primename, kad UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ bazinės paslaugų kainos galioja nuo 2016 m. gegužės 1 d., jos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet dėl realizacijos pokyčio, būtinųjų ir kitų sąnaudų pasikeitimo.