Įeiti
Publikuota: 2017.09.26. Atnaujinta:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalo užtikrinti efektyvią tinklų plėtrą


Komisija išnagrinėjo Klaipėdos r. vartotojų ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl nevykdomų prijungimo prie elektros tinklų darbų ir įpareigojo operatorių pasiūlyti vartotojams optimalesnes prisijungimo alternatyvas, o šioms netenkinant – atlikti prijungimo darbus pagal esamą techninį projektą, kompensuojant dalį patirtų išlaidų.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojai nurodė 2008 m. parengę techninį projektą dėl gyvenamųjų namų kvartalo prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų bei 2009 m. gavę statybos leidimą, taip pat sudarę servitutines sutartis, leidžiančias operatoriui tiesti tinklus kitų asmenų žemėje, tačiau AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepradėjo vykdyti darbų. Todėl vartotojai prašė Komisijos įpareigoti operatorių nedelsiant juos prijungti prie skirstomojo tinklo, nes 2019 m. kovą baigsis išduoto statybos leidimo galiojimo terminas.

Įvertinus iš Valstybinės energetikos inspekcijos gautas išvadas bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktus paaiškinimus, buvo nustatyta, kad vartotojai po projekto parengimo nesikreipė į operatorių, kad būtų pradėti prijungimo darbai, o per beveik 6–7 metus gerokai pasikeitė infrastruktūra, buvo paklotos naujos inžinerinės linijos, pasikeitė prijungimui reikalingų atlikti darbų ir medžiagų kainos, todėl projektą ir sąmatą reikia atnaujinti.

Tačiau Komisija, vertindama situaciją, nustatė, kad teritorijoje, per kurią turėjo būti tiesiama elektros linija kvartalo prijungimui, operatorius jau yra nutiesęs elektros tinklą kitiems vartotojams prijungti ir įgyvendinus parengtą projektą būtų dubliuojami elektros tinklai. Komisija primena, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip skirstomųjų tinklų operatorius, yra atsakingas už efektyvią tinklų plėtrą, t. y. planuodamas prijungimo darbus, turi įvertinti numatomų prijungti naujų vartotojų skaičių, jeigu yra galimybė, darbus atlikti kartu, taip nedidindamas kaštų, užtikrindamas optimalių techninių parametrų elektros energijos linijų tiesimą ir kt.  

Atsižvelgdama į tai Komisija AB „Energijos skirstymo operatorius“ įpareigojo pasiūlyti vartotojams galimas prisijungimo alternatyvas prie šiuo metu jau paklotų elektros energijos skirstomųjų tinklų, o jeigu tai vartotojų netenkins, kvartalą prie elektros tinklų jungti pagal projektą, tačiau operatorius dalį darbų kaštų privalės kompensuoti savo pelno sąskaita, t. y. šios lėšos nebus įtrauktos į reguliuojamos veiklos sąnaudas ir apmokamos visų elektros energijos vartotojų.