Įeiti
Publikuota: 2017.09.22. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, siekdama užtikrinti, kad biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, supirkimo tarifai būtų nustatomi įvertinus faktinę gamybos plėtrą ir apimtis, teikia viešajai konsultacijai Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminis pakeitimas: numatyta galimybė pratęsti biodujų tarifų galiojimą: ar tarifų galiojimas bus pratęstas, ar bus nustatomi nauji, Komisija sprendžia įvertinusi biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, gamybos plėtrą bei faktinį pagamintą biodujų kiekį, veikiančių ir statomų biodujų gamybos įrenginių pajėgumų sumą. Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą Komisija kasmet privalėjo nustatyti naujus supirkimo tarifus.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. spalio 2 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

 Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos"