Įeiti
Publikuota: 2017-09-22. Atnaujinta:

Pritarta individualiam vartotojų parengtam šilumos paskirstymo metodui


Komisija, įvertinusi, ar Vilniaus miesto daugiabučio namo gyventojų pakoreguotas individualus šilumos paskirstymo metodas Nr. 14V (jis taikomas nuo 2011 m. ir keičiamas name įrengus naują šilumos apskaitą ir kt.) atitinka pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, nepažeidžia kitų vartotojų interesų bei neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, priėmė sprendimą jį derinti.   

Šis vartotojų parengtas individualus šilumos paskirstymo metodas gali būti taikomas, kai pastate įrengta netipinė šilumos apskaitos sistema – esant įvadiniam šilumos apskaitos prietaisui, dviejose šildymo sistemos atšakose įrengti du papildomi šilumos subskaitikliai, matuojantys prie kiekvienos atšakos prijungtų butų grupėje suvartotą šilumos kiekį šildymui. Taip pat vienoje butų grupėje įrengti individualūs buitiniai šilumos skaitikliai, apskaitantys šilumos kiekį butų naudingajam plotui šildyti, kitoje – šilumos kiekis šildymui paskirstomas proporcingai tos grupės butų naudingiesiems plotams.

Primename, kad Šilumos ūkio įstatyme vartotojams įtvirtinta galimybė pasirinkti, kaip bus paskirstoma jų pastate suvartojama šiluma: Komisija yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo būdų, kurie skirti tipinėms šildymo, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemoms. Taip pat vartotojai gali patys parengti ir pateikti derinti Komisijai individualų šilumos paskirstymo metodą.