Įeiti
Publikuota: 2017.09.22. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Litgrid“ investicijų projektus


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų elektros energijos perdavimo sistemos veikimą, užtikrinant sistemos naudotojų poreikius, suderino AB „Litgrid“ bendru sąrašu pateiktas derinti investicijas, kurių vertė – 11,6 mln. Eur. Dalį reikalingos sumos planuojama finansuoti Europos Sąjungos paramos lėšomis.

Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius 2017–2021 m. planuoja optimizuoti technologinio duomenų perdavimo tinklo ir valdymo sistemas transformatorinių pastotėse, stiprinti apsaugos sistemas 330 kV objektuose ir 110 kV transformatorinių pastotėse bei skirstyklose, atnaujinti lokalų duomenų perdavimo tinklą, išplėsti duomenų saugyklas ir atlikti kitus darbus, būtinus patikimam ir saugiam elektros energijos perdavimui užtikrinti.

AB „Litgrid“ pateiktų derinti 2017–2021 m. investicijų įtaka Komisijos reguliuojamai elektros energijos perdavimo kainos viršutinei ribai sudarys 0,0035 ct/kWh arba 0,5 proc. 

Primename, kad elektros energijos perdavimo sistemos operatorius kasmet bendru sąrašu teikia derinti Komisijai tas investicijas, kurių kiekvienos atskirai vertė neviršija 3,5  mln. Eur (didesnės vertės investicijos derinamos atskirai, įvertinant ekonominį naudingumą, atsiperkamumą ir įtaką reguliuojamų paslaugų kainoms). Kartu Komisija užtikrina ir ankstesniais laikotarpiais bendrovių atliktų investicijų kontrolę, įvertindama faktinę įgyvendinimo sumą ir kitus pasikeitimus.