Įeiti
Publikuota: 2017.09.22. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Baisogalos bioenergija“ bazines paslaugų kainas vartotojams


Komisija, įvertinusi UAB „Baisogalos bioenergija“ 2015 m. faktines sąnaudas bei bendrovės planuojamas investicijas į vandentvarkos ūkį, apskaičiavo apie 10 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti, t. y. užtikrinti kokybiškas ir patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas visiems vartotojams.

Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suskaičiuota 1,85 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina.

UAB „Baisogalos bioenergija“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)


UAB „Baisogalos bioenergija“ geriamuoju vandeniu aprūpina Radviliškio rajono savivaldybės devynių miestelių ir kaimų (Baisogalos, Grinkiškio, Pašušvio ir Pociūnėlių miestelių, Pakiršinio, Vainiūnų, Kairėnėlių, Vaitiekūnų, Skėmių kaimų) vartotojus ir abonentus, nuotekų tvarkymo paslaugomis – Baisogalos ir Grinkiškio miestelių bei Pakiršinio ir Vainiūnų kaimų gyventojus. 

Komisijos suderintos UAB „Baisogalos bioenergija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Radviliškio savivaldybei – šiuo metu taikomos kainos galioja nuo 2009 m. rugsėjo mėn. Naujos UAB „Baisogalos bioenergija“ paslaugų kainos vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, sudarys 1,33 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 21 proc. gyventojų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis – 36 proc. Visus Higienos normų reikalavimus atitinka 53 proc. patiekiamo geriamojo vandens, iš dalies vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo kartais viršija drumstumo ir kt. rodiklius.

2017–2019 m. bendrovė numato į vandentvarkos ūkį investuoti už beveik 50 tūkst. Eur, už kuriuos planuoja įsigyti elektros kilnojamąją stotį, pakeisti siurblius gręžiniuose ir nuotekų valyklose, taip pat atnaujinti aeracinę sistemą Baisogaloje.

2015 m. UAB „Baisogalos bioenergija“ realizavo beveik 92 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2015 m. gavo 6,33 tūkst. Eur pelno, 2016 m. rezultatas – 13,46 tūkst. Eur nuostolio.