Įeiti
Publikuota: 2017.09.19. Atnaujinta:

Komisija apžvelgia situaciją elektros energijos rinkoje


Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas už 2017 m. pirmąjį (atsisiųskite) ir antrąjį (atsisiųskite) ketvirčius. Ataskaitose pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2017 m. I ir II ketv. skaičiai:
Gamyba
• 2017 m. I ketv. pagaminta ir patiekta į tinklą 979,3 GWh elektros energijos, t. y. 4,2 proc. mažiau nei 2016 m. I ketv. (1 022,3GWh). 2017 m. II ketv., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pagamintos ir patiektos elektros energijos apimtys didėjo 1,4 proc. – nuo 892,8 GWh iki 905,7 GWh.
• Daugiau elektros pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių: 2017 m. I ketv. šis kiekis sudarė 644,3 GWh, t. y. 22,3 proc. daugiau nei 2016 m. I ketv. (526,7  GWh), 2017 m. II ketv. – 543,0 GWh t. y. 29,4 proc. daugiau nei 2016 m. II ketv. (419,5 GWh).
• 2017 m. I ketv. įrengtoji elektrinių galia, palyginti su 2016 m. I ketv., didėjo 2,7 proc. – nuo 3 566 iki 3 661 MW, 2017 m. II ketv. šis rodiklis siekė 3 663 MW, t. y. buvo 1,0 proc. didesnis nei 2016 m. II ketv.
Importas ir eksportas
• Auga importuojamos elektros energijos kiekiai: 2017 m. I ketv. importuota 2 991,5 GWh elektros, t. y. 16,9 proc. daugiau nei 2016 m. I ketv. (2 588,5 GWh), 2017 m. II ketv. importuotos elektros energijos kiekis sudarė 2 624,4 GWh ir buvo 2,6 proc. didesnis nei 2016 m. II ketv. (2 556,7 GWh). Daugiausia elektros Lietuva 2017 m. I ketv. importavo iš Latvijos (39,0 proc. viso kiekio), o 2017 m. II ketv. daugiausia importuota iš Švedijos (34,2 proc. viso kiekio).
• Daugiau elektros energijos eksportuojama: 2017 m. I ketv. šis kiekis sudarė 740,3 GWh, t. y. buvo beveik 2 kartus didesnis nei 2016 m. I ketv. (378,2 GWh), 2017 m. II ketv. – 622,1 GWh ir buvo 4,3 proc. didesnis nei 2016 m. II ketv. (596,5 GWh). Daugiausia elektros energijos eksportuojama į Lenkiją – 2017 m. I ketv. šis kiekis sudarė 58,6 proc. nuo eksportuotos elektros energijos, 2016 m. II ketv. – 66,1 proc.
Investicijos
• Mažėja investicijos į elektros energetikos sektorių: 2017 m. I ketv. iš viso investuota 22,2 mln. Eur – 41,1 proc. mažiau nei 2016 m. I ketv. (37,7 mln. Eur), 2017 m. II ketv. investicijos sudarė 34,02 mln. Eur, t. y. buvo 4,2 proc. mažesnės nei 2016 m. II ketv. (35,5 mln. Eur).
Didmeninė ir mažmeninė rinka
• Daugiau elektros parduota elektros energijos biržoje: 2017 m. I ketv. buvo parduota 984,7 GWh – 8,0 proc. daugiau nei 2016 m. I ketv. (912,1 GWh), 2017 m. II ketv. – 751,6 GWh, t. y. 26,3 proc. daugiau nei 2016 m. II ketv. (595,3 GWh).
• Aktyvią nepriklausomo elektros tiekimo veiklą 2017 m. I. vykdė tiek pat tiekėjų – 21 (palyginus su 2016 m. I ketv., šis skaičius padidėjo dviem tiekėjais), o 2017 m. II ketv. veiklą vykdė 24 nepriklausomi elektros energijos tiekėjai (palyginus su 2016 m. II ketv. – padaugėjo penkiais tiekėjais).
Sektoriaus pajamos
• 2017 m. I ketv. elektros energijos sektoriaus pajamos, palyginti su 2016 m. I ketv., mažėjo 4,7 proc. – nuo 436,5 mln. Eur iki 415,9 mln. Eur, 2017 m. II ketv. sudarė 372,0 mln. Eur ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., mažėjo 0,6 proc.(2016 m. II ketv. – 374,3 mln. Eur ).

Ataskaitos parengtos remiantis VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenimis.