Įeiti
Publikuota: 2017.09.14. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika


Komisija, siekdama supaprastinti skirstymo, perdavimo ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinių ribų koregavimą, pritarė Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimams.

Esminiai pakeitimai:
- numatyta, kad įmonių reguliuojamų paslaugų (perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo) kainų viršutinių ribų koregavimui per reguliavimo periodą (5 metai) bus taikomos absoliučiais dydžiais išreikštos leidžiamų pajamų koregavimo sumos (dabar koreguojama koeficientais dėl infliacijos, energijos kiekio, gautų pajamų ir nenumatytų pasikeitimų);
- aiškiau reglamentuota tvarka, kaip per reguliavimo periodą galima padidinti arba sumažinti ūkio subjektui leidžiamas veiklos pajamas, koreguoti faktinę investicijų grąžą, perskaičiuoti operacinius kaštus (OPEX), atitinkamai numatytas jų teikimo periodiškumas;
- papildomai numatyta, kaip skaičiuojama naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina, kai naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis apimtys yra lygios nuliui, taip pat reglamentuotas investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, grąžinimas, kai jis išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.

Pasikeitimai bus taikomi nustatant kainų viršutines ribas 2018 metams, išskyrus įmones, kurios vykdo skirstymo bei visuomeninio tiekimo veiklas ir kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, – joms pasikeitimus numatoma taikyti nustatant arba koreguojant 2019-ųjų ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas.