Įeiti
Publikuota: 2017.09.14. Atnaujinta:

Keičiama Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika


Komisija, siekdama tiksliau įvertinti centralizuotai suskystintas naftos dujas (SND) tiekiančių įmonių patiriamas sąnaudas, pagal kurias nustatomos SND paslaugų kainos vartotojams, teikia viešajai konsultacijai Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
- SND įmonėms numatyta galimybė derinti su Komisija ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpius;
- Komisija nevertins SND įmonių negautų arba viršytų pajamų skirtumo, susidariusio dėl prognozuotų ir faktinių SND kiekių skirtumo praėjusiu reguliavimo laikotarpiu;
- keičiasi informacijos teikimo reikalavimai, numatant, kad visi privalomi duomenys, ataskaitos bei Komisijai numatytoms funkcijoms atlikti reikalinga kita informacija turės būti teikiama elektronine forma per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. rugsėjo 25 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".