Įeiti
Publikuota: 2017.09.14. Atnaujinta:

UAB ,,Intergas“ finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti


Komisija, atsižvelgdama į atlikto gamtinių dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą už 2016 m., pakartotinai įvertino gamtinių dujų skirstymo licenciją turinčios UAB „Intergas“ finansinį pajėgumą ir konstatavo, kad jis yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Primename, kad Komisija kartą metuose vertina atskiruose reguliuojamuose sektoriuose veikiančių ūkio subjektų finansinį pajėgumą ir nustato žemutinę reikšmę. Ūkio subjektams, kurių rodikliai yra mažesni nei Komisijos nustatyta žemutinė riba, nustatomi įpareigojimai ir jų finansinis pajėgumas vertinamas pakartotinai.