Įeiti
Publikuota: 2017.09.14. Atnaujinta:

UAB Kauno termofikacijos elektrinei stabdoma nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencija


UAB Kauno termofikacijos elektrinei dėl nepakankamo finansinio pajėgumo nuo 2017 m. lapkričio 1 d. stabdoma nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos licencija. Bendrovė įpareigota apie tai informuoti vartotojus, tinklų operatorių ir visuomeninį elektros energijos tiekėją.

Primename, kad Komisija, atlikusi elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą už 2016 m., konstatavo, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinės bendras finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Komisijos nustatyta žemutinė riba, o nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų.

Nuosavo ir įstatinio kapitalo santykiui pakoreguoti numatytas pusės metų terminas, o paaiškinimus ir dokumentus, reikalingus pakartotinai įvertinti bendrovės finansinę situaciją ir apskaičiuoti finansinio pajėgumo rodiklį, bendrovė Komisijai turėjo pateikti iki rugpjūčio mėn. pradžios. 

Pateikusi prašomus duomenis, UAB Kauno termofikacijos elektrinė informavo Komisiją, kad dėl patirtų finansinių nuostolių nemato galimybių šiuo metu pagerinti finansinės būklės rodiklių ir ištaisyti pažeidimą.

UAB Kauno termofikacijos elektrinei per 30 kalendorinių dienų nuo licencijos sustabdymo nepagerinus finansinio pajėgumo rodiklio, Komisija gali panaikinti bendrovei išduotą nepriklausomo elektros energijos tiekimo licenciją.