Įeiti
Publikuota: 2017.09.06. Atnaujinta:

Vartotojas privalo sudaryti galimybes pakeisti karšto vandens apskaitos prietaisą


Jei vartotojas, gavęs raštišką karšto vandens tiekėjo prašymą, nesudaro galimybių pakeisti apskaitos prietaisą bute, jam pagrįstai ir teisingai taikomi karšto vandens suvartojimo normatyvai – tokį sprendimą priėmė Komisija, išnagrinėjusi vartotojo V. T. ir AB „Vilniaus šilumos tinklai" ginčą.

Vartotojas nurodė, kad karšto vandens tiekėjas jam taiko karšto vandens suvartojimo normatyvus, nes jo bute esą  nebuvo sudarytos sąlygos pakeisti karšto vandens apskaitos prietaisą. Vartotojo teigimu, jis nebuvo raštiškai informuotas apie planuojamus darbus, todėl karšto vandens tiekėjas ne tik turėtų netaikyti karšto vandens suvartojimo normatyvų, bet ir grąžinti nepagrįstai sumokėtą sumą už ankstesnį laikotarpį.

Faktines ginčo aplinkybes išnagrinėjusi Komisija nustatė, kad šiuo atveju karšto vandens tiekėjas nepažeidė vartotojo interesų – pats vartotojas neįvykdė jam teisės aktais nustatytos pareigos, t. y. nesudarė sąlygų įrengti apskaitos prietaisą jam priklausančiame bute, todėl suvartotas karšto vandens kiekis pagrįstai nustatomas taikant karšto vandens suvartojimo normatyvus.

Primename, kad karšto vandens tiekėjas privalo karšto vandens vartotojų butuose (patalpose) įrengti jam priklausančius karšto vandens apskaitos prietaisus, užtikrinti jų priežiūrą ir patikrą, o vartotojas – sutartu laiku įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovus, atvykusius įrengti minėtus prietaisus.