Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta:

Trims šilumos įmonėms – įspėjimas dėl privalomos viešai skelbti informacijos


Komisija konstatavo, kad šilumos tiekimo įmonės UAB „Litesko" ir UAB „Palangos šilumos tinklai" bei nepriklausomas reguliuojamas šilumos gamintojas UAB ,,Matuizų plytinė" nesilaiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl interneto svetainėje privalomos viešai skelbti informacijos, t. y. nebuvo skelbiami finansiniai ir ekonominiai duomenys, šilumos gamybos kainos ir kt.

UAB „Palangos šilumos tinklai" ir UAB ,,Matuizų plytinė" numatytas 20 kalendorinių dienų, UAB „Litesko" – 40 kalendorinių dienų terminas pažeidimams pašalinti. Ūkio subjektai įspėti, kad  to nepadarius, Energetikos įstatymas numato galimybę skirti baudą nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Primename, kad Komisija kartą metuose patikrina ir įvertina, ar reguliuojami ūkio subjektai savo interneto svetainėse viešai skelbia privalomą informaciją. Šį kartą buvo tikrinama 47 šilumos tiekėjų, 21 reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo ir vieno karšto vandens tiekėjo (atskirai karšto vandens tiekimo veiklą vykdantis ūkio subjektas yra tik vienas) viešai skelbiama informacija.