Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius


Komisija suderino UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ pateiktus ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius, išskyrus transporto priemonių (traktorių ir ekskavatorių), kurių nusidėvėjimo trukmę reglamentuoja Šilumos kainų nustatymo metodika, ir elektroninių karšto vandens skaitiklių – šis ilgalaikis turtas nėra priskiriamas šilumos tiekimo veiklai.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos yra įskaičiuojamos į tiekiamos šilumos kainą, todėl ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo normatyvai nėra teisiškai reglamentuoti, derinimas yra būtinas. Taip Komisija siekia užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, o vartotojai už šilumą mokėtų tik būtosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.