Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Klaipėdos vanduo“ bazines paslaugų kainas vartotojams


Komisija, įvertinusi AB „Klaipėdos vanduo" 2015 m. faktines sąnaudas bei bendrovės planuojamas investicijas į vandentvarkos ūkį, apskaičiavo apie 1,4 mln. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti, t. y. užtikrinti kokybiškas ir patikimas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas visiems vartotojams.

Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suskaičiuota 1,33 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina.

AB „Klaipėdos vanduo"  geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 

Komisija taip pat suderino ir AB „Klaipėdos vanduo" paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,13 Eur/m3 (be PVM) – abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas. 2017 m. šia paslauga naudojasi apie 821 abonentas. 

Komisijos suderintos AB „Klaipėdos vanduo" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėms – šiuo metu taikomos kainos galioja nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Įsigaliojus naujoms kainoms, AB „Klaipėdos vanduo" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma sudarys 1,32 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis AB „Klaipėdos vanduo" aprūpina Klaipėdos miesto ir rajono vartotojus. Klaipėdos mieste centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 100 proc. gyventojų, Klaipėdos rajone šie rodikliai atitinkamai yra 65 proc. ir 52 proc.

Beveik 97 proc. vartotojams patiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normų reikalavimus, dalis tiekiamo vandens neatitinka visų kokybės parametrų dėl randamo fluoro, boro, drumstumo, kvapo, amonio, geležies, mangano ir kt. Šias problemas bendrovė sprendžia įgyvendindama investicijų projektus, leisiančius pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Visos surenkamos nuotekos yra išvalomos iki nustatytų reikalavimų.

Per 2013–2015 m. laikotarpį AB „Klaipėdos vanduo" iš viso įgyvendino investicijų už 28,58 mln. Eur, iš jų 6,61 mln. Eur suma – Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos. Klaipėdos mieste ir rajone naujai paklota 67,6 km vandentiekio ir 73,2 km nuotekų tinklų, pastatytos 4 nuotekų siurblinės, prie vandentiekio tinklų naujai prisijungė apie 987 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 1694 vartotojai.

AB „Klaipėdos vanduo" rekonstravo Klaipėdos pirmosios vandenvietės vandens gerinimo įrenginius, įdiegė naujas technologijas fluorui ir amoniui šalinti –  dabar visas Klaipėdos m. centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normos reikalavimus, Klaipėdos m. nuotekų valykloje pastatyta juostinio tipo nuotekų dumblo džiovykla kartu su energijos tiekimo/gamybos bloku ir sausinto dumblo priėmimo punktu, oro valymo įrenginiais bei dumblo talpykla – nuo 2016 m. nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai veikia visu pajėgumu. Iš Klaipėdos į Priekulę buvo paklota nauja spaudiminė linija, atsisakant numatytos naujos Priekulės vandenvietės įkūrimo, ir prie naujos linijos perjungus pakeliui esančių Mickų, Kuodžių, Dituvos gyvenviečių sistemas, taip užtikrintas šių gyvenviečių ir Priekulės gyventojų aprūpinimas Higienos normos reikalavimus atitinkančiu vandeniu, tiekiamu iš Klaipėdos m. vandenvietės. Taip pat buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Kretingalėje, Endriejavo ir Agluonėnų gyvenvietėse, Endriejavo gyvenvietėje pastatyti ir nuotekų valymo įrenginiai,  Vėžaičiuose – rekonstruoti. 

2016–2018 m. numatyta įgyvendinti investicijų už beveik 34,8 mln. Eur, iš jų apie 11,7 mln. Eur planuojama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. AB „Klaipėdos vanduo" Klaipėdos m. iš viso yra numačiusi pakloti 27,841 km vandentiekio ir 18,99 nuotekų tinklų, rekonstruoti vieną nuotekų siurblinę, Klaipėdos r. – pakloti apie 41,55 km vandentiekio ir apie 69,67 km nuotekų tinklų, rekonstruoti 23 nuotekų siurblines, pastatyti vandens ruošimo įrenginius 6 gyvenvietėse bei rekonstruoti 6 nuotekų valyklas. Taip pat numatoma Gargžduose pastatyti 12,22 km vandentiekio ir 11,376 km nuotekų tinklų bei 7 nuotekų siurblines. Įgyvendinus investicijas, bus sudaryta galimybė prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 962 vartotojams, prie nuotekų tinklų –1671 vartotojui, taip pat bus pagerinta 2,17 proc. tiekiamo geriamojo vandens kokybė.

2015 m. AB „Klaipėdos vanduo" realizavo beveik 9,6 mln. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2015 m. gavo 548,19 tūkst. Eur pelno, 2016 m. – 361,44 tūkst. Eur.