Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Klaipėdos nafta“ investicijas


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo veikimą, suderino AB „Klaipėdos nafta“ – SGD terminalo operatoriaus – pateiktus investicijų projektus už didesnę nei 530,6  tūkst. Eur sumą. Visas investicijas bendrovė finansuoja nuosavomis lėšomis.

Dalį pateiktų derinti investicijų bendrovė jau yra įgyvendinusi 2016 m., kitų investicijų atlikimo terminas – šie arba kiti metai.

Didžioji dalis investicijų yra tiesiogiai susiję su SGD terminalo veikla (nepertraukiamo maitinimo šaltinio, dujų apskaitos stoties matavimo linijos atsarginių skaitiklių įsigijimas, perimetro apsaugos sistemų apjungimas), jos būtinos saugiam ir patikimam SGD terminalo veikimui užtikrinti. Taip pat bendrovė pateikė derinti investicijas (kompiuterinės įrangos įsigijimas naujoms darbo vietoms įrengti, programinė, telekomunikacijos įranga ir kt.), siekiant efektyviai organizuoti darbą, pritraukti potencialius klientus naudotis SGD terminalo reguliuojama perkrovos paslauga ir atliekant kitas numatytas funkcijas.

2016–2018 m. AB „Klaipėdos nafta“ derinamų investicijų įtaka gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinei ribai sudarys 0,42 Eur/(MWh/parą/metus), t. y. 0,12 proc.

Primename, kad SGD terminalo operatorius, kaip gamtinių dujų sektoriuje veikiantys reguliuojami ūkio subjektai, kasmet bendru sąrašu teikia derinti Komisijai tas investicijas, kurių kiekvienos atskirai vertė neviršija 2 mln. Eur arba kurių vertė sudaro mažiau nei 5 proc. visų planuojamų metinių investicijų sumos ir mažiau nei 0,15 mln. Eur (didesnės vertės investicijos derinamos atskirai, įvertinant ekonominį naudingumą, atsiperkamumą ir įtaką reguliuojamų paslaugų kainoms). Kartu Komisija užtikrina ir ankstesniais laikotarpiais atliktų investicijų kontrolę, įvertindama faktinę įgyvendinimo sumą ir kitus pasikeitimus.