Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta:

UAB „Balterma ir ko“ nustatyta nauja bazinė šilumos kaina


Komisija nustatė UAB „Balterma ir ko“ bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,33 ct/kWh (be PVM). Palyginus su dabar galiojančia, kaina yra 8 proc. mažesnė.  

UAB „Balterma ir ko“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM


Komisija taip pat nustatė, kad UAB „Balterma ir ko“ ankstesniais laikotarpiais dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo nesusirinko 21,9 tūkst. Eur. Dėl šių pajamų susigrąžinimo sprendimą turi priimti Vilniaus miesto savivaldybė, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.


Komisija UAB „Balterma ir ko“ šilumos tiekimo veiklai vykdyti suskaičiavo 16 proc. – 136,8 tūkst. Eur – mažiau sąnaudų nei prašė bendrovė: įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas, jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti (sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos), remonto ir aptarnavimo, rinkodaros, administracinės sąnaudos, darbo užmokesčio fondas ir kt.).


UAB „Balterma ir ko“ kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro 100 proc. 2017–2020 m. laikotarpiu bendrovė neplanuoja investicijų į šilumos ūkį.


Keičiasi ir UAB Balterma ir ko“ karšto vandens kaina: vartotojams daugiabučiuose namuose suskaičiuota kaina – 5,54 Eur/m3 (be PVM).


UAB „Balterma ir ko“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Vilniaus S. Neries daugiabučių namų gyventojus – iš viso 2 438 vartotojus.


Naujos UAB „Balterma ir ko“ šilumos kainos įsigalios Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.