Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta:

Atliktas šilumos sektoriaus įmonių 2016 metų finansinio pajėgumo vertinimas


Komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, atliko šilumos sektoriaus įmonių 2016 m. finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,97 balo (2015 m. – 1,85 balo).

Komisija konstatavo, kad visų šilumos tiekėjų finansinis pajėgumas yra pakankamas, išskyrus UAB Ignalinos šilumos tinklų – bendrovės finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Komisijos nustatyta žemutinė reikšmė, o UAB „Raseinių šilumos tinklai" nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka teisės aktų reikalavimų, t. y. nuosavas kapitalas yra mažesnis nei pusę įstatinio kapitalo. 

UAB Ignalinos šilumos tinklai įpareigoti iki 2017 m. spalio 15 d. pateikti Komisijai paaiškinimus bei pagrindžiančius dokumentus dėl esamos finansinės situacijos, o  UAB „Raseinių šilumos tinklai" numatytas terminas ne vėliau kaip per 6 mėn. pakoreguoti nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį bei informuoti Komisiją. Bendrovėms neįvykdžius Komisijos įpareigojimų ar paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams, Komisija gali priimti sprendimus dėl licencijuojamos veiklos tęstinumo.

Primename, kad Komisija šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau nei kartą per metus.